תקנון האתר ותנאי השימוש

מבוא

שלום וברוכים הבאים לאתרים יוצאים מהקופסא, להתנדב בלב, הראם הכחול, קהילה למען הטבע

 1. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה, יחיד ורבים כאחד.
 2. כל הזכויות של כל אחד מהאתרים "יוצאים מהקופסא" (4web.co.il) ו- "להתנדב בלב" (4lev.org), "הראם הכחול" (oryx.4lev.org), קהילה למען הטבע בהרצליה ובארץ (4nature.org.il) התוכן והשירותים הכלולים בכל אחד מהם או בחלקם או בכולם, הינם של בעלי האתרים בלבד, להלן "האתר". האתרים הינם אתרים הקשורים זה בזה מבחינת התוכן, זהות המשתמשים, זכויות הקנין והפרטיות. כל האמור לגבי אחד מהם אמור לגבי השאר כאילו היו אתר אחד.
 3. האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 4. גלישה באתר ו/או שימוש בו אם בתשלום ואם ללא תשלום או תמורה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש.
 5. התקנון מחייב כל מי שעושה שימוש במידע ובשירותים של האתר, מעלה, מוסר מידע או חומר כלשהו, מפרסם, רוכש ומזמין מוצר או נרשם לשירות כלשהו מהאתר בחינם או בתשלום (להלן – "הלקוח", ו-"המוצר" בהתאמה).
 6. בעת ההרשמה לאתר, מסירת פרטים ו\או הרשמה לעדכונים, הנך מאשר את הצטרפותך לתפוצת הניוזלטר של האתר וקבלת טיפים, עדכונים, מידע וכתבות. באפשרותך להסיר את הדיוור בכל את, ללא קשר להמשך החברות באתר.
 7. ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד או עמותה, על התאגיד או העמותה האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשמם הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. לאתר לא תהיה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י בית העסק.
 8. השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהלקוח הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וככל שיעשה שימוש באתר, הוא מצהיר בזאת כי הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו אישרו זאת ולקחו את האחריות המלאה.

אופן השימוש והתשלום

 1. בעצם עשית השימוש בשירותי האתר ובמוצריו אם כנותן ואם כמקבל המוצר, כקונה או כמוכר, מאשר הלקוח, כי קרא וידועים לו תנאי התקנון והוא מחויב בהם. האתר רשאי לבטל לגמרי את התקשרותו עם לקוח אשר אינו עומד בקריטריונים של התקנון ואף לדרוש פיצוי במידה ונגרם לו נזק עקב כך.
 2. תנאי התשלום והביטול לכל חבילה או מוצר יהיו כמפורט באתר האינטרנט או בחוזה ההזמנה שיועבר ללקוח.
 3. פעילויות התנדבות ופעילויות אחרות שיוצגו מעת לעת באתר הינן למטרת התקשרות בין משתתפים פוטנציאליים למקומות ההתנדבות או פעילות שונות. המידע הרלוונטי המוצג באתר וכל אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות הינה באחריותם הבלעדית של הצדדים. מטרת האתר לקשר בין הצדדים המעוניינים ואין לו כל אחריות לנכונות הדברים, לאופי, לטיב ולמהות ולתכני הפעילות ו/או כל עניין אחר הקשור עמה.
 4. ההרשמה לחבילות הינה לתקופת זמן מוגבלת מראש לשנה אחת בלבד (12 חודשים), עם אופציה להארכה לשנה נוספת, אלא אם פורט אחרת. כמו כן האתר רשאי לבטל את חברותו של הלקוח אם חרג מתנאי התקנון ו\או אם האתר שינה תנאיו או הפסיק פעילותו.
 5. המחירים הנקובים באתר הינם בש"ח או בדולר ארה"ב או ביורו כולל מע"מ אלא אם נאמר אחרת. כאשר המחיר נקוב במטבע זר, שער החליפין לחישוב מחיר הפעילות יהיה שער מזומנים הגבוה ביום התשלום (יום פירעון ההמחאה).
 6. האתר רשאי לבטל לגמרי את הרשמתו של הלקוח, אשר תשלום הזמנתו לא בוצע בצורה תקינה או לא ביצע במלואו.
 7. האתר יעשה ככל יכולתו לספק את המוצר או השירות ברמה הגבוהה ביותר ובזמן הקצר ביותר אך כל זאת תחת התנאים המגבלות שמפורטים בהמשך.

שימוש באתר ובמוצרים

 1. הלקוח מצהיר ומאשר, כי השתתפותו בהתנדבות או כל פעילות אחרת מותנית בציות להוראות המארגנים או אדם אחר מטעמם. האתר ומארגני הפעילות או ההתנדבות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק השתתפותו של כל אדם אשר התנהגותו או מצב בריאותו פוגעים במהלכה התקין של הפעילות, או בשאר המשתתפים ו\או גורמים עמם יהיה לו מגע. למארגנים ונציגם האחראי ניתנת הזכות להפסיק את השתתפות הלקוח במקרים האמורים.
 2. אישור השתתפות בהתנדבות או פעילות אחרת הינן על אחריות המארגנים או מפעילי ההתנדבות והם רשאים לדחות בקשת הרשמה ו\או לסרב לשתף בפעילות כל אדם אשר לדעתם אינו מתאים לכך.
 3. על הלקוח המבקש לקחת חלק בפעילות כלשהי או התנדבות ליידע בהקדם במידה ויש לו מגבלה כלשהי שיכולה להיות רלוונטית, מבחינת בריאות, קושי בהגעה, גיל, קושי פיזי, אינם עומדים בקריטריונים הנדרשים לפעילות או כל סיבה אחרת.
 4. על מקום ההתנדבות ליידע את המעוניין בהתנדבות בכל התנאים, המגבלות וכל מידע שעליו לדעת כדי להצליח בהתנדבות. על מקום ההתנדבות ליצור קשר כדי לתאם זמן הגעה וקיום הפעילות.
 5. במידה והפעילות אינה יכולה להתקיים מכל סיבה שהיא, או שאין בה יותר מקום פנוי או שחל בה שינוי מהתנאים האמורים בתיאור שנמסר לאתר ולמשתתפים – חובה על מארגני ההתנדבות או הפעילות לעדכן על כך את כל המתעניינים באותה פעילות כמה שיותר מוקדם.
 6. לקוחות אשר מפרסמים התנדבות או פעילות הינם האחראית הבלעדיים על אופי ותוכן הפעילות, תנאים, ביטוח מתאים של המשתתפים וכל דבר אחר שקשור אליה. לקוחות שיהיו להם טענות כלפי מקומות ההתנדבות או מארגני פעילויות מבינים שאין לאתר כל אחריות ולא יבואו בשום טענות במקרה של חוסר התאמה או נזק שעלול להיגרם להם או לצד שלישי כלשהו.
 7. אין האתר אחראי לנזקי הלקוח כתוצאה משימוש באתר עקב תאונות, מחלות או נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם להם עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של חפצים או מסמכים, רכוש, הוצאות רפואיות וכיו"ב.
 8. בכל מקרה של נזק, תקלה או פגיעה אחרת על הלקוח להודיע על כך מידית לנציג האתר ולמסור בכתב פרטים מדויקים של המקרה.
 9. האתר אינו מתחייב שהתכנים והשירותים הניתנים בו יחולו בלא הפסקות והפרעות, יתקיימו ללא טעויות ותקלות, ויהיו חסינים מפני פריצה או גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או של ספקים חיצוניים הקשורים לאתר.

הגבלת אחריות

 1. האתר אינו אחראי בפני כל מי שמעלה תוכן או מפרסם או מוכר או מגיב באתר או מחוצה לו ולא לכל נזק שעלול להיגרם למי שבחר למסור מידע או פרסום, לרכושו, ולכל צד שלישי כתוצאה מתכנים או פרסומים אלו.
 2. בתכנית שותפים – האתר אינו מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים או שירותים בין בתי העסק והקונים. אין לאתר שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר.
 3. האתר אינו אחראי בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לו את היכולת לוודא כי בית העסק או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.

 4. במידה ותתקבל תלונה על טיב או מצב בתכנית השותפים, יעשה כמיטב יכולתו לפתור את הבעיה ובמידת הצורך לבטל את המכירה, אם זה אפשרי.

 5. גילוי נאות: חלק מהקישורים המופיעים באתר הם קישורי אפיליאייט (תוכניות שותפים), לחיצה עליהם, רכישת שירותים או מוצרים דרכם מתבצעת אצל גורם צד שלישי. בעקבות השימוש בקישורים הללו חברות השונות מתגמלות את האתר או בעליו או שותפיו בעמלה.

החזרות, החלפות וביטולים

 1. לקוח המבקש לבטל את החבילה שרכש או לבטל הזמנת מוצר – ימסור על כך הודעה בכתב בלבד לאתר, מוקדם ככל האפשר לדוא"ל: service@4lev.org.
 2. במוצר שנרכש באתר, הלקוח מסכים, כי יחולו עליו דמי ביטול כחוק כמפורט בחוק הגנת הצרכן 2010.
 3. במקרה של ביטול מוצר לאחר שהתקבל, ועומד בתנאי חוק הגנת הצרכן 2010 כאמרו, יש לשלוח את הודעת הביטול לדוא"ל האתר ממנו הוזמן המוצר ולציין את שם המזמין ופרטי ההזמנה המלאים. המזמין ישלח את המוצר, על חשבונו, לכתובת שתסופק לו. יש לשלוח את המוצר במצבו ובאריזתו המקוריים, מבלי שנעשה בו כל שימוש, וכן בצירוף הקבלה או אישור ההזמנה.
 4. עם קבלת המוצר בחזרה, ישיב האתר ללקוח את הסכום ששולם בגין המוצר, בניכוי דמי משלוח, וזאת עד 10 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.
 5. במקרה שהרשמתו של הלקוח הופסקה מכל סיבה שהיא לפני הזמן הנקוב בחבילה ששילם עבורה (במקרה של רכישה למשך תקופה מוסכמת מראש), יוחזר לו החלק היחסי שלא נוצל בניכוי הוצאות מימון והוצאות הפעלה.
 6. האתר רשאי לבטל הרשמה או הזמנה במקרים הבאים:
 • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין, או שמונעת מהאתר תפקוד תקין.
 • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה או אספקה.
 • אם התגלה כי צד שלישי שאחראי על מתן שירות או מוצר או חלק מהם אינו עומד בתנאים הנאותים או שאינו מסוגל לספק את השירות או המוצר בזמן ובאיכות הנדרשים.

מגבלות החלות על כל הלקוחות אשר מעלים תכנים לאתר

 1. אין להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.
 2. אין להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים, לרבות וירוסים, תוכנות עוינות ויישומים מזיקים כלשהם.
 3. האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתוכן שיועלה לאתר ויפורסם בו ע"י הלקוחות. אין לראות בפרסומים אלה המלצה או עידוד להשתמש במוצרים או במקומות התנדבות אלה או אחרים במיוחד. יחד עם זאת האתר שומר על הזכות לסרב לפרסם או להסיר מהאתר פרסומים כולם או חלקם אשר לדעתו לא ראויים או לא מתאמים או שעוברים על תקנון האתר באופן מיידי ומבלי להתריע ומבלי לתת הצדקה מפורטת.
 4. מבלי לפגוע בתנאים אחרים, רשאי משתתף בפעילות או התנדבות להעלות ביקורות כנות ואמיתיות על חוויותיו האישיות מן הפעילויות וההתנדבויות שהתנסה בהן, ולא יהיה בכך כדי להוות עילה לפסילה, תביעה או ביטול כל עוד מדובר בחוויה אישית אמיתית ללא רצון לפגוע, להסית ולהעליב.
 5. בעת העלאת תכנים לאתר, חלה על הלקוח האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהם. בין הדברים שאסור להעלות לאתר בין לפרופיל הפרטי, לאזור הציבורי או כתגובה לפרסום של אחר:
 • כל תוכן העלול להטעות, בין היתר כל דבר הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
 • תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 • תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • תוכן בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו, תוכן שללקוח אין זכויות יוצרים עבורו והשימוש בו עלולים להוות בסיס לתביעה.
 • כל תוכן בעל אופי מסית, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, או מעודד לגזענות, אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של האתר או של לקוח של האתר או כל מי שקשור לאתר.

שמירה על הפרטיות

 1. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר על, (לרבות באמצעות cookies) במקרים הבאים:
 2. לצורך מתן והתאמת מתנדבים, מקומות התנדבות, פעילויות התנדבות, הצעת והצגת מוצרים, שירותים חדשים, מידע קשור ורלוונטי, משלוח ידיעון מטעם האתר, או כל מטרה אחרת שרשומה ומפורטת באתר.
 3. לצורך זיהוי ביקור חוזר באתר, שמירת פרטים להתחברות מהירה, אישור תגובות נוספות, זיהוי לקוח קניות חוזרות, שליחת דיוור ניוזלטר והצעות.
 4. הרשמה באתר או פניה דרך טופס באתר מהווה אישור מבצע הפעולה להיכלל ברשימת הלקוחות אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של האתר.
 5. ככל שלקוח יהיה מעוניין להפסיק לקבל מידע כלשהו בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאימייל service@4lev.co.il ונסיר את פרטיו מהשירות המבוקש בהקדם האפשרי.
 6. הלקוח מתחייב לשמור על פרטי לקוחות הקונים שיתקשרו עימו במסגרת האתר ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.
 7. יחד עם זאת וכנדרש על פי חוק, האתר שומר בידיו את הזכות, לפי שיקול דעתו, לעשות שימוש במידע ולהעבירו לידי הרשויות המוסמכות במקרים הבאים:
 • שימוש באתר לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי או שהתגלתה כוונה לבצע מעשה כזה.
 • שימוש באתר לשם פגיעה או כוונה לפגוע באתר, אנשיו או רכושו.
 • חשד למצב שבו נשקפת סכנה למשתמש או לאחר.

8. מדיה – בהעלאה של תמונות לאתר, מומלץ להימנע מהעלאת תמונות עם נתוני מיקום מוטבעים (EXIF GPS). המבקרים באתר יכולים להוריד ולחלץ את כל נתוני מיקום מהתמונות באתר.

9. האתר מוגן ע"י reCAPTCHA ו- Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply

העברת מידע לצד שלישי

 1. הלקוח מסכים כי המידע שהוא רשם באתר יועבר לצד שלישי רלוונטי (למשל העברת מידע בין מתנדבים ומקומות התנדבות, ספקים של מוצרים ושירותים) לצורך יצירת קשר באמצעי אלקטרוני או בטלפון או בדואר, כמו כן הלקוח מאשר את שמירת פרטי הזיהוי והמידע ע"י אותו צד שלישי ומסיר כל אחריות מהאתר לגבי שימוש במידע זה ע"י אותו צד שלישי.
 2. כתבות או פוסטים באתר עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו'). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן. אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי 'עוגיות', להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. כל התוכן המצוי באתר, המבנה, התוכנה, השירותים המצעים בו, זכויות יוצרים וקנין רוחני הינם של האתר ושל בעליו בלבד ושל צדדים שלישיים אשר האתר קיבל את רשותם להשתמש בהם. כל זאת למעט התכנים שנמסרו לו או שהועלו ע"י לקוחות האתר ו/או משתמשי האתר.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשנות ולהציג, לתרגם, להעביר לידי אחר, כל חלק שהוא בין על ידך ובין ע"י צד שלישי בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, מכני, אופטי או אחר ללא קבלת אישור בכתב ומראש מבעלי האתר ומבעלי הזכויות האחרים לפי העניין ולשם המטרה הספציפית שתוצג לשם כך.
 3. כאשר לקוח של האתר מוסר או מעלה תוכן כלשהו לאתר, או מוסר תוכן או תמונות או מידע לצורך פרסום באתר, הדבר מהווה אישור מראש שהינו הבעלים החוקי של הקניין הרוחני וזכויות היוצרים לכל הנוגע לתוכן זה ובמידה ותהיה לאחר תבעיה כלשהי, הם יהיו האחראים הבלעדיים ולאתר לא יהיה כל צד בעניין.
 4. לקוחות שמעלים או מוסרים חומר כלשהו לאתר, כולל תמונות ומידע אישי, מקנים בזאת לאתר את הזכות להשתמש בכל חומר ותוכן זה, באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן וכלל עולמי וזאת לטובת הצרכים של האתר בין היתר לצורך קידום, פרסום, הפצה, העברת מידע, הדרכה, הרלוונטיים לאתר ומטרותיו כולל שינוי, חיתוך, עריכה, עיבוד או תרגום החומר בכל דרך וערוץ אלקטרוני, סלולארי, בדפוס או אחר.

אספקת המוצרים

 1. במידה וספק המוצר או השירות הינו צד שלישי והדבר רשום באתר, כל אחריות על אספקה, ביטול, תשלום, וטיב המוצר חל על אותו צד שלישי וללקוח לא יהיו כל טענות על כך כלפי האתר. 
 2. האמור לעיל, חל על המוצרים או השירותים המסופקים ישירות ע"י האתר ללא גורמים נוספים:
 3. האתר יעשה את כל הנדרש ממנו על מנת לשלוח את המוצר בתוך 3 ימי עסקים.  המשלוח יתבצע באמצעות דואר ישראל או שיטת משלוח אחרת, במידה ונבחרה בעט ההזמנה. השילוח יעשה בהתאם לכתובת שסופקה על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה.
 4. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים יגבו דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 5. האתר יבצע את משלוח המוצר, לאחר קבלת התשלום מהלקוח או קבלת אישור מחברת האשראי על ביצוע התשלום, זאת בהתאם לתנאי האספקה של כל מוצר או פעילות כמפורט באתר.
 6. האתר לא יישא באחריות לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 7. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או מתן שירות.
  האתר אינו אחראי במידה וחל עיקוב באספקת המוצר עקב בעיות דואר, תקשורת או כל בעיה טכנית שאינה בשליטתו או כוח עליון או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת האתר.
 8. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאי האתר לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

שונות

 1. במידה וקיים הסכם או חוזה פרטני בין האתר ללקוח או ספק או משתמש, תוקפו של הסכם זה יגבר על האמור בתקנון זה.
 2. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו או הרצליה.
 3. שיפוי – הלקוח מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, הגורמים הקשורים עמו, סוכניו וספקיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו במישרין או בעקיפין עקב השימוש באתר ו/או כל הפרה מצדך של הוראות תנאי שימוש אלו. וזאת מיד לאחר הפניה הראשונה בנדון מטעם האתר או מי ממנהליו ו/או נציגיו, ובנוסף לכל זכות העומדת על פי כל דין.
 4. האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 5. מוסכם על דעת הלקוח, כי בחלוף שנה מיום או סיום הפעילות, קבלת המוצר או השירות לא יהיה הלקוח זכאי לבוא אל האתר בכל תביעות שהן עפ"י התקשרותו הנוכחית עם האתר ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנה בלבד.
 6. התמונות להמחשה בלבד
 7. כל הודעה ביחס לאתר בנוגע לשינוי במדיניות, בתנאים או הפסקת שירות כולו או חלקו תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.
 8. האתר רשאי להמחות את זכויותיו בגין תנאי שימוש אלה לצד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.